Kobberslagergangen

var en tverrgate på østre side av Losjeplassen, førte fra Nedre Storgate til Engene og dannet rundt 1810 grensen for «byområdet» som gikk langs Storgaten frem til Bragernes Torv.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet