Kobbervikdalen

1) Stedsnavn, dalen fra Olamannshaug syd for stenbruddet og pukkverket langs E-18 og Vestfoldbanen til den åpner seg ved Eik i Skoger. 2) Vei som løper langs bunnen av Kobbervikdalen som følger den gamle sørlandske hovedveistrasé fra 1861/63 og erstatter den tidligere Jarlsbergske hovedvei som gikk fra Tangen over Åskollen, Nordby og Solum til Eikhaugen. Navnet ble i 1963 satt på den parsell av den gamle sørlandske hovedvei som begynner ved dav. bygrense og «frem til Eik og forbi».

Cookies | Personvern

bn