Kobbervikhagen

Kort stikkvei fra Gamle Kongevei inn til punkthuset i Kobbervik gårds hage, fikk sitt navn i 1958 etter en trang fødsel. Byplankontoret hadde foreslått Kobbervik terrasse, bl.a. med den begrunnelse at «avstanden mellom Kobbervikveien og Kobbervik terrasse blir så kort at en eventuell bilkjøring ikke vil medføre forsinkelse av betydning» dersom noen skulle ta feil av veiene. I bystyret falt først Kobbervik terrasse mot 8 stemmer, deretter ble Kobbervikhagen vedtatt med 36 stemmer mot 25 som stemte for Andreas Nilsens vei.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet