Kølabånn

Knutepunkt i Strømsåsen, hvor flere skogsstier møtes. Har sitt navn etter en av de mange kullmilene i området som lå på dette stedet. De store bergverkene Eidsfos Værk og Jarlsbergverket hadde begge behov for store mengder kull for å smelte malmen. Fra 1697 hadde bøndene plikt til å levere trekull til Eidsfos Værk og fra 1731 til Jarlsbergverket for en billig penge. Det var store mengder med trær som gikk med til fremstillingen, som foregikk ved at man reiste trær i en rund stabel som ble tildekket med jord og torv. Ved sakte brenning gjennom flere døgn fremkom trekullet. Den plassen en slik mile sto på, ble kalt en kullbunn, en «kølabånn». Trekullene fra Kølabånn gikk trolig for det meste til smelteovnene ved Jarlsbergverket.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet