Kølabånnløypa

Gang- og sykkelvei fra Svensedammen på Konnerud forbi Kølabånn og Blektjern til Drafnkollen. Navnet ble stadfestet i 1982.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet