Kølabånnløypa

Gang- og sykkelvei fra Svensedammen på Konnerud forbi Kølabånn og Blektjern til Drafnkollen. Navnet ble stadfestet i 1982.

Cookies | Personvern

bn