Kolfuru og Kjærebråten

Strandplass ved Drammensfjorden under Øvre Knive (nevnt 1868), utskilt som eget bruk 1843. Den første kjente bruker var skipper Mats Aarøe. Skipsfører Jørgen Juel bodde lenge på plassen hvor han døde i 1848.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet