Kollen

1) Bruk på Konnerud helt oppe på åsen hvor denne skråner sydvest mot Grinderud, hørte oppr. under Strømsgodset og ble utskilt fra Langum. 2) Bruk i Strømsgodset av Øvre Strøm (bnr. 2), som i 1758 ble solgt til Engebret Hanssøn, men først skyldsatt i 1838. Gården eides fra 1795 av Eidsvollsmannen magasinforvalter Nicolai Scheitlie (s.d.). Den solgtes i 1869 til lensmann H. Solberg, som igjen solgte i 1899 til hattemaker L. Johnsen, som oppførte en lue- og pelsvarefabrikk på gården.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet