Kollenveien

Forbindelsesvei mellom Granveien og Gamlebakken på Strøm, utgår fra krysset Blektjernveien/Granveien. Har sitt navn etter bruket Kollen (s.d.).

Cookies | Personvern

bn