Kolonialkjelleren A/S

Kolonialforretning, grunnlagt 1924 i Amtmand Bloms gate 1 av Olaf N. Tangnæs, aksjeselskap med Aage Wøllo som disponent 1933, på 1940-tallet overtatt av Rolf O. Larsen. Forretningens spesialitet var ost, smør og finere kolonial. Rundt 1950 beskjeftiget den 4 personer foruten sjefen. Nedlagt rundt 1975.

Cookies | Personvern

bn