Kolstad, Peter (1886 – 1962)

Skoleinspektør i Drammen 1934-57. Utførte et meget imponerende arbeide for å holde skolene igang under krigen og foresto umiddelbart etter krigen opprustning av Drammensskolene. Formann i byggekomitéen for den nye latinskole på Marienlyst.

Cookies | Personvern

bn