Kolstad, Peter (1886 – 1962)

Skoleinspektør i Drammen 1934-57. Utførte et meget imponerende arbeide for å holde skolene igang under krigen og foresto umiddelbart etter krigen opprustning av Drammensskolene. Formann i byggekomitéen for den nye latinskole på Marienlyst.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet