Konnerud Hjemmebakeri

ble i 1992 etablert av Rakel Ruhe, som startet som hobbybaker i eget kjøkken. Bakeriet solgte bakervarer fra egen bod på Bragernes Torv. I 1993 åpnet hun sin første butikk i Konnerudsenteret, og i 1996 ble bakeriet aksjeselskap, som samme år overtok Wienerbakeriet & Konditoriet i Krokstadelven, i april 1997 åpnet utsalg i Byhaven på Strømsø, og i februar 1998 overtok Bøhm bakeris tidligere utsalg på Bragernes Torv. Bedriften hadde i 1997 17 hel- og deltidsansatte og en årsomsetning på ca. kr 3,4 mill. I slutten av september 1998 overga bakeriet sitt bo til konkursbehandling da det ikke lenger var i stand til å oppfylle sine forpliktelser. Bakeriet, som ved nedleggelsen hadde 10 ansatte, åpnet senere igjen salgsbod på Bragernes Torv.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet