Konnerud kirke (1996)

Med bakgrunn i plassmangel i Konnerud kirke, som bare rommet ca. 150 mennesker, ble arbeidet med å bygge en ny og tidsmessig kirke igangsatt i 1979. Grunnstenen ble lagt i 1994, og kirken ble vigslet 6. oktober 1996 av biskop Sigurd Osberg i nærvær av ca. 700 fremmøtte. Kirken er en arbeidskirke med plass til 650 mennesker foruten kontorer, og med god plass til foreningsvirksomhet og møter. Bjørn Skatstad hadde testamentert kr 4 mill. til kirken, som med renter var blitt mer enn fordoblet etter 10 år, denne gaven forserte kirkebyggingen med flere år. I alt kostet kirken menigheten ca. kr 11 mill., mens Drammen kommune skjøt inn ca. kr 13 mill. Orgelet skriver seg fra Fjell kirke på Sotra, er bygget i 1907 og ble innkjøpt for kr 62.000 og restaurert. Krusifikset i stål er utført av Rados Dedic fra det tidligere Jugoslavia, nå bosatt i Røyken, og er en gave fra kunstneren. Kirkens hovedentreprenør er Åke Larsson Construction AS. Alle møblene i kirkerommet er produsert ved en norskeid bedrift i Polen. De to kirkeklokkene er bekostet av DrammensBanken (tidl. Skoger Sparebank, i dag Sparebanken Øst) med kr 275.000. De har innpreget fire symboler: Kristusmonogrammet, kong Haralds symbol, Konnerud menighets symbol og bankens logo.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet