Konnerud Mølle

sto på Gården (Ekholt). Det var en stor mølle som var meget stabil fordi den hadde sitt driftsvann fra Stordammen, som var et stort magasin. Møllen ble i mange år benyttet av bønder fra Skoger og fra omliggende nabostrøk. Ved møllen var det også en stall til avbenyttelse av dem som skulle «male med seg». Møllen brant ned i 1920, og det ble senere oppført en sag på samme sted.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet