Konnerud Revefarm A/S

Grunnlagt 1924/25 på bruket Knatholt («Bernaasvillaen») av fabrikkeier Ole H. Bernaas (1867-1928) med kontor i Bromannsgangen 26. Han startet med 7-8 blårev. Da revefarmen i 1928 ble overtatt av John Bernaas var antall dyr øket til 80. Det ble drevet så vel skinn- som avlsdyrproduksjon, hovedsakelig med polarrev. Aksjeselskap 1930 med John Bernaas som disponent. Bedriften hadde på slutten av 1930-tallet ca. 500 dyr og mottok ærespremier i Sandefjord og Hokksund samt en rekke 1., 2. og 3. premier. Kontoret flyttet på 1940-tallet til Colletts gate 10. Årsomsetningen rundt 1950 var ca. kr 20.000. Nedlagt på 1960-tallet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet