Konnerud skolekorps

ble stiftet 25. januar 1955 og det ble avholdt et lotteri til inntekt for innkjøp av instrumenter. Målet var å skaffe kr 10.000, noe som ble nådd i 1957. 30 unge musikere fikk deretter instruksjon i grupper en gang ukentlig. Korpsets første opptreden fant sted før jul 1958 under ledelse av dirigent Magne Pettersen som ble avløst av Asbjørn Greni (1961-70), senere har korpset hatt en rekke dirigenter. Ved 25-årsjubileet hadde korpset 44 elever og 31 aspiranter i god fremgang. Korpset er engasjert med oppmarsjer, stevner og konserter, og det legges vekt på å utvikle elevene musikalsk ved notekurs og instruksjon for de forskjellige instrumentgrupper. I 1979 ble det startet et storband for noen av de eldste elevene, og høsten 1980 ble det startet et aspirantkorps som et ledd i utviklingen av elevene før de kommer med i skolekorpset. Samme år holdt korpset en rekke konserter i Italia og Jugoslavia. På 1970-tallet ble Konnerud Skolekorps’ venneforening stiftet med hovedoppgave å skaffe penger til korpset.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet