Konnerud Trevarefabrik

I 1894 ble det fraskilt en parsell ved Høifoss med vannfall og demning 12 ved Verkenselven. Parsellen ble solgt til Edv. Alver som oppførte en fabrikkbygning og satte igang et mindre spinneri. Mot slutten av 1890-årene ble fabrikken solgt til et interessentskap bestående av T. O. Lønnerud, Mart. Axelsen samt Ole Gunder og Knut Ekholdt, som startet filleveveri og shoddyfabrikk, først under navnet Høyfoss Shoddyfabrik og Uldspinderi, senere under navnet Konnerud Shoddy-Fabrik. I 1910 ble eiendommen solgt til H. B. Jordbræk, som etter en tid installerte en maskinhøvel. Jordbræk produserte også kasser for salg. I 1938 ble fabrikken solgt til Gunnar Bakken, som etablerte trevarefabrikk som han drev til 1941 da han gikk konkurs. Fabrikken ble deretter overtatt av Herleik Stuvstad og Johs. Emberland, som drev den under krigen. I 1946 ble fabrikken solgt på tvangsauksjon til Bjørn Ask Henriksen, som i 1947 solgte til Chr. Svendsrud og Trygve Nilsen, sistnevnte løste ut Svendsrud og drev fabrikken i mer enn 40 år under navnet Konnerud Trevarefabrikk. Fabrikken produserte dører, vinduer, trapper og kjøkkeninnredninger, og hadde rundt 1950 syv ansatte. I 1989 ble fabrikken solgt til Bryhn fra Røyken som drev en kort tid og deretter innstilte virksomheten.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet