Konnerud vassdrag

løp fra Ormetjern, Treholtdammen, Langemyrdammen og Stubberuddammen til Stordammen. Vassdraget var viktig for å sikre driftsvann til Jarlsbergverket. Ormetjern hadde naturlig utløp til Hagatjern, men det ble gravd en kanal for å lede vannet østover. Treholtdammen og Stubberuddammen er forlengst tørket ut, men demningsmurene finnes fremdeles. Konnerud vassdrag ble i 1953 solgt til Skoger kommune og fulgte over til Drammen kommune i 1964. Vassdraget er utskilt som egen grunneiendom med gårds- og bruksnummer (gnr. 80, bnr. 185).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet