Konnerudkollen gruver

De største gruver på Konnerud, hvor det var drift i flere perioder mellom 1729 og 1913. Noe av det mest karakteristiske er andradittiseringen av kalksten. Store deler av kalkstenen er gått over til granatfels og mange steder finnes krystaller av andraditt. Brasilianeren d’Andrada fant og beskrev her rundt 1800 den granattype som ble kalt andraditt etter ham. Hovedertsene er kobberkis, sinkblende og sølvholdig blyglans. Sinkblenden er sølv- og jernholdig, mens blyglansen kunne inneholde opp til 0,3% sølv. På flere steder finnes soner med godt utviklede sekundærmineraler, slik at mineralrikdommen er stor. De fleste av gruvene ble opptatt av Jarlsbergverket i perioden 1726-66 og var verkets hovedgruver, deriblant Gott mitt Uns, Ehrlich, Sophie Amalie Glückauf, Wedelseie, Isdriften, Minerva, Erland, Frau Schöne, Dessau, Eleonora og Gesegnete Grube.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet