Konsul Christensens vei

Gatenavn som aldri ble realisert. Navnekomitéen hadde i 1984 foreslått å omdøpe den del av Prins Oscars gate som i spiss vinkel går nordover til Brantenborgs tilfluktsrom etter forretningsmannen P. Christensen, men bystyret forkastet forslaget etter beboernes intense protester.

Cookies | Personvern

bn