Konsul Christensens vei

Gatenavn som aldri ble realisert. Navnekomitéen hadde i 1984 foreslått å omdøpe den del av Prins Oscars gate som i spiss vinkel går nordover til Brantenborgs tilfluktsrom etter forretningsmannen P. Christensen, men bystyret forkastet forslaget etter beboernes intense protester.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet