Konsumpsjonsbodene

Ved kgl. res. av 1680 ble det innført en «konsumpsjonstoll» bl.a. på de levnetsmidler som ble innført til kjøpstedene fra de nærliggende distrikter. Hvis varene kom sjøveien, skulle avgiften betales på Tollboden, kom den landeveien skulle den utredes ved de konsumpsjonsbodene som fra 1700-tallet og utover ble bygget ved bygrensen. I Drammen ble det på 1700-tallet bygget 7 konsumpsjonsboder, en av dem lå ved Flisebroen omtrent ved nåværende Central Hotels inngangsdør.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet