Kontroll

Forretning på Høytorvet (Rådhusgaten 25), grunnlagt som melkebutikk av A. Ellingsen, virksomheten ble senere utvidet med kolonialvarer, mel og bakervarer. Overtatt av Alexia Hurum 1. mars 1941, i 1954 av Aagot Hansen. Aksjeselskap 1962 med Ingvald Eriksen som disponent, utvidet med kjøttavdeling. Nedlagt på 1980-tallet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet