Kontroll

Forretning på Høytorvet (Rådhusgaten 25), grunnlagt som melkebutikk av A. Ellingsen, virksomheten ble senere utvidet med kolonialvarer, mel og bakervarer. Overtatt av Alexia Hurum 1. mars 1941, i 1954 av Aagot Hansen. Aksjeselskap 1962 med Ingvald Eriksen som disponent, utvidet med kjøttavdeling. Nedlagt på 1980-tallet.

Cookies | Personvern

bn