Konvallveien

ble i 1959 satt som navn på «den prosjekterte vei over Alf Stokkes eiendom», som fra Malmveien ved Konnerud skole fører i østlig retning, krysser Hasselbakken og var prosjektert frem til Konnerudveien i Bekkedalen. Begrunnelsen var at «Konvall finnes i stor utstrekning over dette området der veien fremtidig kommer til å bli opparbeidet». Senere ble navnet satt på en kort vei bak Blentenborg CP-hjem med forbindelse til Kirkelunden. I 1981 ble Konvallveien satt som navn på den kommunale vei fra Poppegårdsveien og vestover.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet