Koppekonene

i Drammen behandlet syke ved iglepåsetting, ofte i samarbeide med leger. Iglene ble innført fra Danmark og Sverige og var effektive til å suge ut blod og verk ved bl.a. ørebetennelse, tannbyll, verkebyller og betennelser (herunder hjernebetennelse) og etter kraftige slag med store bloduttredelser. En iglepåsetting kostet 20-25 øre. Den mest kjente av koppekonene i Drammen var Madame Flugsrud i Strømsgaten. Hun var i virksomhet som koppekone til noen få år før sin død i 1914.

Cookies | Personvern

bn