Korsstenene

Noen store stener som danner er kors på stien mellom Moldbakken og Hellashytta, som et minne fra siste istid. Ifølge tradisjonen ble de kastet av to kjemper (troll) som sto ved Skoger kirke og veddet om hvem som kunne kaste lengst. Stenene har også vært i bruk som ønskestener, man skulle kaste granbar for å ha lykke på turen. Et annet navn på steneneer Kjerkeporten.

Cookies | Personvern

bn