Korsstenene

Noen store stener som danner er kors på stien mellom Moldbakken og Hellashytta, som et minne fra siste istid. Ifølge tradisjonen ble de kastet av to kjemper (troll) som sto ved Skoger kirke og veddet om hvem som kunne kaste lengst. Stenene har også vært i bruk som ønskestener, man skulle kaste granbar for å ha lykke på turen. Et annet navn på steneneer Kjerkeporten.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet