Køytaplassen

Husmannsplass under Nordre Fjell som lå oppe i bakkehellingen øst for Hellashytta. Det skal ha stått et våningshus og et lite uthus på stedet, og i 1920-årene kunne en fortsatt se spor etter en åker i hellingen ned mot Hellashytta.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet