Køytaplassen

Husmannsplass under Nordre Fjell som lå oppe i bakkehellingen øst for Hellashytta. Det skal ha stått et våningshus og et lite uthus på stedet, og i 1920-årene kunne en fortsatt se spor etter en åker i hellingen ned mot Hellashytta.

Cookies | Personvern

bn