Krefting, Carl Emil (3.3.1833 – 13.10.1914)

Overbestyrer ved Vestbanene, s. av Jacob K. Artillerioffiser 1952, driftsbestyrer for jernbanen fra Drammen til Randsfjord 1868, senere for 2. trafikkdistrikt 1883-99. Trafikkdirektør og medlem av styret for NSB 1899-1906. Ridder av St. Olavs Orden 1882.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet