Krematoriet

ved Bragernes kirkegård ble tatt i bruk i 1927, men man hadde da bare råd til å bygge halvparten av den planlagte bygning. Neste byggetrinn med sal til 220 personer samt to klokketårn sto ferdig først i 1960.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet