Krinsilen

var navnet på en noe problematisk gate i Fjellsbyen, bestående av flere adskilte deler. Navnet ble stadfestet i 1923. De siste rester ble i forbindelse med fremføring av motorveien innlemmet i andre veier, men navnet ble fortsatt brukt av eldre innbyggere som betegnelse på strøket. Gaten dannet oppr. en uregelmessig sirkel, og «krinsel» var en lokal Buskerud-betegnelse for en ring. I 1985 kom igjen det gamle navn til heder og verdighet som navn på en kort forbindelsesvei mellom Skogerveien og Markusveien. Bydelsutvalget hadde gått inn for å opprettholde det gamle, folkelige navn Kjærlighetsstien på denne strekningen, men ble nedstemt.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet