Kristiansen, Erling (1876 – 1961)

Rektor ved Drammens Latinskole 1932-45, medlem av bystyret 1935-40, fra 1937 formann i styret for Drammens Museum.

Cookies | Personvern

bn