Kristiansen, Erling (1876 – 1961)

Rektor ved Drammens Latinskole 1932-45, medlem av bystyret 1935-40, fra 1937 formann i styret for Drammens Museum.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet