Krogen, T. O.

Landhandleri på Branteløkken (Øvre Eikervei 10), grunnlagt 1883 av Svend Halvorsen, overtatt av T. O. K. 1908. Forretningen omsatte kolonialvarer, glass, stentøy, mel- og fetevarer, tobakk og sjokolade. Årsomsetningen var på slutten av 1940-tallet kr 60.000. Siste innehaver var Maren Krogen. Nedlagt på 1950-tallet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet