Kronstrands Eftf., Johan

Detaljforretning i kolonial, mel, fetevarer, hermetikk og frukt i Krinsilen 13, grunnlagt 17. mai 1898 av Johan Kronstrand. Ved hans død i 1933 ble forretningen overtatt av hans yngste sønn, Harald K. Forretningen hadde egne avdelinger for kjøtt, flesk og pølsevarer og melk og brødvarer. Forretningen ble modernisert i 1934/36 slik at kjøtt-, kolonial- og brød/melk-avdelingene ble liggende etter hverandre. Forretningen var basert på de fastboende i strøket. På 1960-tallet overtatt av Arne Røren og flyttet til Kleivene 84. Nedlagt ca. 1975.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet