Kulberg, H.

Forretning som forhandlet reiseartikler og skinnvarer med eget verksted for salmaker-, tapetser­ og bygningsarbeide i Hauges gate 11, grunnlagt 1876 av H. K., i 1918 overtatt av sønnen H. K. jr., som etter utstått læretid som salmaker tok svenneprøve og deretter utdannet seg som møbeltapetserer i København og praktiserte 2 år i tyske byer. I 1924 ble forretningen utvidet med reiseartikler. I 1941 ble tredje generasjon Henrik Kulberg opptatt som kompanjong, også han hadde avlagt svenneprøve som salmaker og tapetserer. Bedriften hadde i 1950 ni ansatte. Fjerde generasjon Henrik K. flyttet på 1980-tallet virksomheten til Øvre Storgate 103, på 1990-tallet til Amtmannsvingen 2 (i Lier), deretter til Dr. Hansteins gate 13. Nedlagt ca. 2000.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet