Kulkompaniets Kassefabrik

I 1887 ble det – som det eneste på Strømsø – bygget et sagbruk i nærheten av det gamle Lorentzens verft ved Tollbodøen. Det ble oppført med 2 sagrammer, bordkante- og stavskjæreri av Fred A. Kierulf, og ble i 1899 overtatt av A/S Jacob A. Friis, senere A/S Kulkompaniet. Bruket ble deretter omlagt til ramme- og kassefabrikk som ble utleid til og drevet av Fredrik Kierulf.

Cookies | Personvern

bn