Kyterud

Husmannsplass under Nordre Holmen med ca. 15 mål innmark, på vestsiden av Bremsa ca. 300 meter opp for brokaret på en tidligere bro som ble tatt av flommen i 1939. Husene lå på en fjellknaus på parsellens nordre hjørne. Husmannen Engebret Kristoffersson døde på plassen i 1766. Jan Jansen Varme, som bygslet plassen fra 1801, satte opp et kvernhus her. Den siste husmannen var trolig Olaus Plassen (født 1827). Plassen hører fortsatt under bnr. 2.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet