Lagerqvist, Victor

Handelsgartneri og kransebinderi i Hauges gate 99, grunnlagt 1906 av V. L. (1884-1930), som oppførte 16 drivhus på i alt 2,5 mål. Gartneriet, som omfattet storkulturer av potteplanter, avskårne blomster, samt frø-, tre- og plantehandel og et kranse- og bukettbinderi, hadde eget utsalg i Nedre Storgate 12, fra 1940-tallet i Børsbygningen (Bragernes Torv 13). Gartneriet ble etter grunnleggerens død overtatt av hans enke, Sigrid L., og på 1950-tallet av sønnen Sverre Lagerqvist (1910-1975). Eiendommen var ca. 18 mål stor, og på slutten av 1930-tallet hadde bedriften 20 drivhus og beskjeftiget ca. 25 ansatte. Gartneriet ble nedlagt ca. 1965, og på eiendommen ble Buskeruds nye fylkeshus oppført. Bedriften ble videreført i Skoger av tredje generasjon, Victor Sverre L., mens blomsterforretningen ble overtatt av Per L. Den ble nedlagt i 1991.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet