Lahellholmen

Øy i Drammensfjorden, beliggende i Røyken kommune, ble i 1947 av Drammen kommune innkjøpt til badeplass og friluftsområde til erstatning for badeplassen ved Risgarden fordi forholdene der var blitt svært utilfredsstillende. Kommunen kjøpte eiendommen av en privat grunneier for kr. 22.000. Allerede i 1959 var imidlertid vannet også her så forurenset at det var helsefarlig, men på 1990-tallet bedret vannkvaliteten seg betraktelig. I 1996 ble eiendommen solgt til Røyken kommune.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet