Lammers, Aage Schult (1856 – 1928)

Ingeniør og forsikringsmann, kom til Drammen som ingeniør ved Drammens Jernstøberi. Inspektør i forsikringsselskapet Norge 1891, adm. dir. 1899-1919. Medstifter av Drammens tekniske forening, hvis formann han senere var. Formann i Drammens og Oplands Turistforening, på hans initiativ ervervet foreningen Landfallhytta.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet