Lampe, Reidar (1887 – 1964)

Kunstmaler, f. i Bergen, senere bosatt i Drammen. Elev av Chr. Krogh og Halfdan Strøm ved Statens Kunstakademi, studiereise til Paris. Malte bl.a. naturalistisk-dekorative landskaper.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet