«Landet Gud glemte»

var på 1800-tallet den lokale betegnelse på strekningen langs Drammensfjorden fra Nøsted til Tørkop, hvor byens vekst og velstand ikke hadde nådd frem. Betegnelsen var levende lenge etter at forholdene hadde bedret seg også for dette strøket.

Cookies | Personvern

bn