«Landet Gud glemte»

var på 1800-tallet den lokale betegnelse på strekningen langs Drammensfjorden fra Nøsted til Tørkop, hvor byens vekst og velstand ikke hadde nådd frem. Betegnelsen var levende lenge etter at forholdene hadde bedret seg også for dette strøket.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet