Landfald, Augustinus Johannessen (1810 – 1874)

Gårdbruker, arvet i 1821 Store Landfald etter sin morbror og i 1840 en fjerdepart av Lille Landfald etter sin mor. Senere kjøpte han ytterligere en del av Lille Landfald. En meget ansett mann, som i 1840-50-årene var byens mest benyttede skylddelingsmann. En vei som går over gårdens grunn (Bjelkeveien) ble i 1953 forsøkt kalt «Augustinusveien» etter ham, men rådmannen gikk imot forslaget idet han fant at beboerne «neppe ville finne det ønskelig å oppgi sin adresse til et så særpreget navn».

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet