Landfald Brug

ble i 1877 anlagt av Olaf G. Rømcke, N. A. Andersen og Georges E. Lorenzen, med fire store rammer. I 1896 ble Olaf G. og Otto K. Rømcke eiere, og i 1915 ble sagbruket solgt til Johan Christensen og Ole H. Fuhre, som i 1917 overdro det til A/S Gulskogen Cellulosefabrik. Bruket var i sin tid en av byens største trelastforretninger, som også beskjeftiget flere andre sagbruk med leieskur. Produksjonen ble foredlet til høvellast ved Holmens Brug, senere gikk man mere over til battenssalg. Bruket ble nedlagt i 1930 og bygningen senere tatt i bruk som strømpefabrikk til den brant under siste krig. Bruket lå der Muusøya kloakkrenseanlegg i dag ligger.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet