Landfysikatet

Legeembetene i gammel tid var de såkalte fysikater – landfysikus i landdistriktene og stadsfysikus i byene. Den første landfysikus i Buskerud med sete i Drammen etter foreningen av Bragernes og Strømsø, var Jørgen Andreas Münster, som var landfysikus fra 1809 til 1840. Deretter fulgte Frantz Peckel, som var landfysikus til han i 1857 ble postmester på Kongsvinger. Han ble etterfulgt av Thomas Lauritz Christian Fredrik Blich, som betegnes som en av Norges mest fremragende leger på midten av 1800-tallet. Blich døde i 1879 og året etter ble landfysikatet erstattet av et distrikts legeembete.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet