Landhuusholdningsselskabet i Jarlsbergs og Laurvigs Amt

ble etter oppfordring av Selskabet til Norges Vel stiftet 4. november 1830, med sterk deltagelse fra Skoger. Selskapets oppgave var å skaffe bedre redskaper og såfrø, fremme jordens avgrøftning, skaffe bedre husdyr m.v. I 1850 sammenslått med Jarlsberg og Laurvigs Amts Landbrugsforening. Selskapets drivkrefter var først og fremst prestene, først i 1849 ble en bonde innvalgt i styret og først i 1891 ble en bonde formann. Fra 1849 ble det arrangert dyrskuer. De første gårder som forsto å nyttiggjøre seg moderne hjelpemidler i landbruket var Stormoen, Sundland, Smithestrøm og Søndre Danvik. I 1870-årene holdt slåmaskinen og andre arbeidsbesparende maskiner sitt inntog i landbruket og etter hvert kom en omlegning med mindre korndyrkning og større husdyrhold.

Cookies | Personvern

bn