Landshusa

Parsell utskilt fra Stormoen gård, oppr. selvstendig bruk under navnet Moen, i 1850-årene bebodd av Anders Ringnes og hans familie. Her vokste i beskjedne kår brødrene Ellef og Amund Ringnes opp, senere grunnla de Ringnes bryggeri. På midten av 1880-tallet ble bruket solgt til Martin Bjerknes som la det inn under Stormoen som bnr. 3. Våningshuset ble senere hovedsakelig benyttet som arbeiderbolig for teglverkets arbeidere.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet