Lange, Hans Nicolai (1795 – 1848)

Ordfører 1838-39 og 1842-48, kateket og førstelærer ved Bragernes borger skole 1825-46, deretter sogneprest til Bragernes til sin død. Stortingsmann fra Drammen 1839, tilhørte det regjeringsvennlige parti. Reiste 1848 til Paris i et forsøk på å gjenvinne sin helse, men døde der julaften.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet