Lange, Jens (1797 – 1872)

Rittmester og kjøpmann, f. på Akershus. Ektet 1825 Peder Søbergs velstående enke Maren (1785-1860) og ble derved innehaver av trelastfirmaet Peder Søberg & Co. Eligert mann på Strømsø 1830-36, stortingsmann fra Drammen 1836-37. Medlem av Brokommisjonen av 1835 og av den første Børs- og Handelskomité 1839, medlem av Trelasthandlerdireksjonen. Rittmester for Drammens kongelige ridende borgergarde ca. 1837-45. Opprettet et legat som bl.a. skulle benyttes til sanglærer og sangkor ved Strømsø kirke, innkjøp av salmebøker, utdeling av katekismer til konfirmanter samt til husarme og til skolepenger for «ubemidlede borgerforældres fattige og sædelige barn».

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet