Langes gate

går fra Doktor Hansteins gate ved jernbanen ut til Bjørnstjerne Bjørnsons gate ved den nye brannstasjonen, passerer «Trianglet» ved Tollbodgaten/Schultz gate, hvor gatesystemet høsten 1994 ble noe omlagt i forbindelse med bygging av rundkjøring. Gaten fikk i 1892 sitt navn som «Den nye Gade ved Hansteingaarden» etter kjøpmann, rittmester og stortingsmann Jens Lange (s.d.), hvis tomter og sjøboder (Søberg & Co.) lå rett nedenfor nåværende Langes gate.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet