Langum (gnr. 101)

Matrikkelgård rett ovenfor Langesøy i Strømsgodset sogn, kjent fra 1400-tallet, utskilt fra Nedre Eiker 1843. Gården ligger ved elven ovenfor det bakkede terrenget ved Pukerud på sletten nedenfor Ryghkollen. Gårdsnavnet ble tidligere skrevet I Langæimum a Ælkium, i Langheimum (1400), Langum (1578), Langheim (1593), Langum (1723) og betyr «den lange hjem» el. «gården ved Langøya». Deler av Langum lå fra gammel tid til slutten av 1600-årene under Lier kirke og prestebol. Hannibal Sehested skal rundt 1650 ha eid den største parten som i 1686 ble selveiergods, mens den mindre part på 1660-tallet tilhørte lokum Grot, foged over Lier og Eiker. Eiendommen ble i 1849 delt i to like store deler. Hovedbølet ble i 1881 solgt til hestehandler Erik Hansen Sivle, far av dikteren Per Sivle, som overtok gården etter sin far i 1898. Etter Sivle fikk gården navnet «Sivle-Langum», men allerede i 1900 ble den solgt idet dikteren flyttet til Øvre Storgate 92. Fra midten av 1800-tallet avga Langum-gårdene mange av sine folk til Amerika. Det er 2 bruksnumre på gården.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet