Larssen, Andreas (1841 – 1927)

Skoleinspektør i Drammen fra 1889, tidl. bl.a. skoleholder, bruksskolelærer, klokker, skoleinspektør og redaktør av Porsgrund Blad. Æresmedlem av Drammen dyrebeskyttelsesforening, Kristiania dyrebeskyttelsesforenings gullmedalje.

Cookies | Personvern

bn