Larssen, Andreas (1841 – 1927)

Skoleinspektør i Drammen fra 1889, tidl. bl.a. skoleholder, bruksskolelærer, klokker, skoleinspektør og redaktør av Porsgrund Blad. Æresmedlem av Drammen dyrebeskyttelsesforening, Kristiania dyrebeskyttelsesforenings gullmedalje.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet