Larsson, Mogens (+ 1630)

Sogneprest til Sande og Skoger 1623-30, tidl. kapellan hos sin forgjenger, prost Paul Nilssøn, hvis datterdatter han var gift med. Døde sammen med sine 7 barn i det store peståret 1630.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet