Larsson, Mogens (+ 1630)

Sogneprest til Sande og Skoger 1623-30, tidl. kapellan hos sin forgjenger, prost Paul Nilssøn, hvis datterdatter han var gift med. Døde sammen med sine 7 barn i det store peståret 1630.

Cookies | Personvern

bn